H y v i n v o i n t i t e k o j a
=

Apua mielenterveyden häiriöihin ja muihin psyykkisiin haasteisiin

Tukea psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamiseen

Valmennusta suorituskyvyn parantamiseen

Hyödynnän asiakastyössä laaja-alaista osaamistani psykoterapian, liikunta- ja urheilupsykologian, psykiatrian ja valmennuksen kentiltä. Taustani, työkokemukseni ja oman kiinnostukseni vuoksi työskentelen asiakkaideni kanssa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmaa korostaen ja yksilölliset tarpeet huomioiden.

Työskentelyssäni korostuu holistinen ihmiskäsitys, jonka mukaan ihminen on senhetkiseen elämäntilanteeseensa kietoutunut monimutkainen kokonaisuus. Tämän vuoksi ajattelen, että fyysinen ja psyykkinen terveys ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa ja olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, osa erilaisia sosiaalisia systeemejä.

Asiakkailta

”Tiina on tuki ja turva, ja pahanpaikan tullen tiedän että hän on auttamassa.”

”Vaikka oltiin vaikeiden asioiden äärellä, tapaamisilla oli aina läsnä toivo.”

”Tiinalla on sopivasti pilkettä silmäkulmassa, mutta samanaikaisesti suhtautuu riittävällä vakavuudella ja kunnianhimoisesti auttamistyöhön.”

”Tiina on terapeuttina ihana ja ottaa asiakkaan hyvin huomioon. Hän on terapiatilanteissa aidosti läsnä ja luo luonnollisesti turvallisen ja avoimen ilmapiirin, jossa pystyy helposti olla oma itsensä. Hän kannustaa ja osaa etsiä positiivisia puolia asiasta kuin asiasta. Huippu tyyppi siis kaikin puolin!”

”Tiina on todella empaattinen ja hänen kanssa työskentely on ollut helppoa, ja kaikki vaikeimmatkin asiat olen uskaltanut sanoa ääneen. Työskentelyn avulla olen saanut lisää uskoa itseeni ja uskoa siihen että elämässä tapahtuu myös paljon hyviä asioita. Psykoterapiassa olen oppinut käsittelemään ahdistavia ajatuksiani ja tekemään muutoksia pinttyneisiin ajatusmalleihin.”