Palvelut

Hinnat sisältävät alv 24%. Valmistuttuani kaikki terapiapalvelut ovat alvittomia.

Palvelut ovat saatavilla lähivastaanottona (Parantolankatu 11, Hyvinkää/ Mehiläisen toimipiste) tai etävastaanottona.

  • Lähivastaanoton ajanvaraukset tapahtuvat Mehiläisen verkkoajanvarauksen kautta
  • Etävastaanoton ajanvaraukset tapahtuvat MinduuPro-ajanvarauksella, johon löytyy linkki omilta nettisivuiltani. Etävastaanotolle pystyn tarjoamaan verkkoajanvarauskalenterin ulkopuolelta yksittäisiä aikoja. Näitä toiveita voi laittaa sähköpostitse.

Yksittäinen terapiakäynti 85€

Mikäli et koe tarvetta pidempään psykoterapiatyöskentelyyn, voit varata yhden tai muutamia terapiakäyntejä vastaanotolleni saadaksesi apua akuuttiin ongelmaasi, kriisiisi tai elämäntilanteeseesi.

Psykoterapia 70€ (05/2024 asti koulutuspsykoterapia)

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa psykoterapiatyöskentelyssä kuljetaan kohti asiakkaan muutostoivetta jäsentelyn, tunne-, voimavara- ja arvotyöskentelyn, uudelleenmäärittelyn, sekä uusien näkökulmien ja merkityksien etsimisen avulla. Keskeisiä kohteita terapiatyöskentelyssä ovat myös asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet

Urheilijoille

Lisätietoa urheilijoiden kanssa työskentelystä

Urheilijan terapia 85€

Asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan räätälöity yksittäinen käynti tai pidempi psykoterapiatyöskentely, jossa perinteisten psykoterapiamenetelmien ohella hyödynnetään urheilupsykologisia menetelmiä ja näkökulmia.

 

Kilpaurheilijan psyykkinen valmennus

  • Valmennuspaketti >> kysy tarjouspyyntö
  • Yksittäiset käynnit 85€

Valmennuspaketti sisältää
– Etätapaamiset, itsemonitorointiharjoitukset tapaamisten välillä, yhteydenpito tarvittaessa

Teemoina:
– Itseluottamuksen ja pystyvyyden kokemuksen vahvistaminen
– Tunnesäätelytaidot ja oman urheilusuorituksen kannalta optimaalisen tunnealueen tunnistaminen
– Haittaa tuottavien ajatusten ja uskomusten tunnistaminen ja tutkiminen
– Stressinhallinta ja vireystilan säätely
– Mielikuvaharjoittelu ja keho-mieli-yhteyden vahvistaminen
– Huippusuoritukset ja flow-tila

Asiakkailta

“Tiina on helposti lähestyttävä ja hänen seurassaan on luontevaa rentoutua ja luottamus valtaa tilan jokaisella kerralla. Itselle yllättäen myös etänä tunnelma on sama.”

“Tiina on rauhallinen, ymmärtäväinen ja osaava. Hänen kanssa työskentely on helppoa ja hänelle pystyy puhua mistä tahansa ilman, että tuntee olonsa oudoksi tai tuomituksi.”

”Matkani on vielä kesken, mutta olen päässyt jo pitkälle, enkä tiedä missä olisin tällä hetkellä ilman Tiinan apuja. Jokainen käynti Tiinan luona on askel eteenpäin kohti parempaa minua.”

“Työskentelyn avulla olen saanut paljon uusia näkökulmia ja ajatuksia elämääni. Olen saanut ahdistukseni hallintaan ja oppinut ymmärtämään itseäni ja elämää paremmin. Tiina on toiminut hyvänä tukipilarina ja tarjonnut tilaisuuksia oivalluksille ja ajatusmaailman avartamiselle.”